YABANCI DİL


Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Eğitimi

Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Yabancı Dil Eğitim Programımızda amacımız öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. .

Yabancı dil eğitimde öğrenilen dili günlük hayatın içinde kullandırarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz. Derslerimizde drama, oyun, resim, şarkı, münazara ve teknolojiyi kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz.

Bireysel Gelişim Eğitim Modelimiz doğrultusunda her öğrencimizin en etkin öğrenme stiline göre, derslerimizi o doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip planlıyoruz.

İNGİLİZCE EĞİTİM HEDEFLERİMİZ:

İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslar arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, Cambridge ESOL sınavları uyguluyoruz.

Hedeflerimiz;

  • Dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak,
  • (Okuma - yazma - dinlediğini anlama - konuşma)
  • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak,
  • Uluslar arası sınavlar, proje ve yarışmalarda başarı elde etmek.

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE

YOĞUN DİL PROGRAMI

Sınıflarımızda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı uyguluyor ve bu program doğrultusunda Türk ve yabancı öğretmenlerle yürütülen derslerin dışında, dramalar, quizshowlar, oyunlar ve yarışmalar gibi etkinliklerle de programımızı zenginleştiriyoruz.

Ayrıca CLIL metodunun da kullanıldığı İngilizce müfredatımızda, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinin temel kavramlarını işleyerek bu programı daha da güçlü kılıyoruz.

Öğrencilerimizin günün büyük bir bölümünde, teneffüslerde ve öğle yemeklerinde İngilizce öğretmenleri ile birlikte olan öğrencilerimizin, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.


Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Eğitimi

Her öğrencimizi global dünyanın bir bireyi olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Türk ve Yabancı öğretmenlerle verdiğimiz Yabancı Dil Eğitim Programımızda amacımız öğrencilerimize İngilizceyi günlük hayatın içinde kullandırarak edindirmektir. .

Yabancı dil eğitimde öğrenilen dili günlük hayatın içinde kullandırarak pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için eğitim ve öğretimin her alanında olduğu gibi, yabancı dil eğitiminde de öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, farkına varmadan dil edinmelerini sağlıyoruz. Derslerimizde drama, oyun, resim, şarkı, münazara ve teknolojiyi kullanarak doğal öğrenme ortamları hazırlıyoruz.

Bireysel Gelişim Eğitim Modelimiz doğrultusunda her öğrencimizin en etkin öğrenme stiline göre, derslerimizi o doğrultudaki aktivitelerle zenginleştirip planlıyoruz.

İNGİLİZCE EĞİTİM HEDEFLERİMİZ:

İngilizce müfredatımızı Avrupa Dil Çerçevesi Programını (Common European Framework-CEFR) dikkate alarak hazırladık. Öğrencilerimizin İngilizce yabancı dil seviyelerini objektif değerlendirmek ve uluslar arası geçerliliği olan sertifikaya sahip olmalarını sağlamak için, Cambridge ESOL sınavları uyguluyoruz.

Hedeflerimiz;

  • Dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak,
  • (Okuma - yazma - dinlediğini anlama - konuşma)
  • CAMBRIDGE ESOL sınavlarında başarılı olmak,
  • Uluslar arası sınavlar, proje ve yarışmalarda başarı elde etmek.

TÜRK VE YABANCI ÖĞRETMENLERLE

YOĞUN DİL PROGRAMI

Sınıflarımızda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı uyguluyor ve bu program doğrultusunda Türk ve yabancı öğretmenlerle yürütülen derslerin dışında, dramalar, quizshowlar, oyunlar ve yarışmalar gibi etkinliklerle de programımızı zenginleştiriyoruz.

Ayrıca CLIL metodunun da kullanıldığı İngilizce müfredatımızda, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinin temel kavramlarını işleyerek bu programı daha da güçlü kılıyoruz.

Öğrencilerimizin günün büyük bir bölümünde, teneffüslerde ve öğle yemeklerinde İngilizce öğretmenleri ile birlikte olan öğrencilerimizin, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.