PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK


BİREY OLMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İlke Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı oluyor. .

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Her sınıf seviyesine uygun öğrenciyi tanıma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bu alanlara doğru şekilde yönlendirilmesidir.

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizin koordinatörlüğünde, sınıf ve branş öğretmenleri iş birliği ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini takip ediyoruz. Velilerimize öğrencilerimizin, bireysel gelişimlerini desteklemeleri amacıyla geri bildirimlerde bulunuyoruz.

GRUP ÇALIŞMALARI

Ortak gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli grup çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrenciler, akran yardımlaşması, akran değerlendirmesi yöntemini uygulayarak, proje çalışmalarını öğretmen kontrolünden önce kendi aralarında değerlendirerek geliştirmeyi öğreniyorlar.

OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA (ODAK)

İlke Okulunda öğrencilerimizin kuralların önemini kavramalarını, sınıfça belirlenen kurallara sahip çıkmalarını, huzurlu, verimli, uyumlu bir sınıf ortamına pozitif katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bunun için Olumlu Davranış Kazandırma Programı olarak adlandırdığımız ODAK’ı kullanıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

İlke Okulları olarak, kuşaklar arası bağların güçlü olması adına değerleri ön plana çıkarmayı, ortak bakış açısına sahip bireylerle okulda uzlaşmacı bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Yerel ve evrensel değerlerin iç içe geçerek günlük okul hayatı içinde etkin yer bulması için değerleri disiplinler arası bir kapsamda ele alıyoruz. Değerler programımıza okuldaki tüm çalışanlarımızı dahil ediyoruz.


BİREY OLMA SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İlke Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, her öğrencimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmesine ve bunu etkin bir şekilde kullanarak, yaşam becerileri kazanmasına yardımcı oluyor. .

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Her sınıf seviyesine uygun öğrenciyi tanıma çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların amacı öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bu alanlara doğru şekilde yönlendirilmesidir.

BİREYSEL GELİŞİM TAKİBİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizin koordinatörlüğünde, sınıf ve branş öğretmenleri iş birliği ile öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini takip ediyoruz. Velilerimize öğrencilerimizin, bireysel gelişimlerini desteklemeleri amacıyla geri bildirimlerde bulunuyoruz.

GRUP ÇALIŞMALARI

Ortak gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli grup çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrenciler, akran yardımlaşması, akran değerlendirmesi yöntemini uygulayarak, proje çalışmalarını öğretmen kontrolünden önce kendi aralarında değerlendirerek geliştirmeyi öğreniyorlar.

OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA (ODAK)

İlke Okulunda öğrencilerimizin kuralların önemini kavramalarını, sınıfça belirlenen kurallara sahip çıkmalarını, huzurlu, verimli, uyumlu bir sınıf ortamına pozitif katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bunun için Olumlu Davranış Kazandırma Programı olarak adlandırdığımız ODAK’ı kullanıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ

İlke Okulları olarak, kuşaklar arası bağların güçlü olması adına değerleri ön plana çıkarmayı, ortak bakış açısına sahip bireylerle okulda uzlaşmacı bir ortam yaratmayı önemsiyoruz. Yerel ve evrensel değerlerin iç içe geçerek günlük okul hayatı içinde etkin yer bulması için değerleri disiplinler arası bir kapsamda ele alıyoruz. Değerler programımıza okuldaki tüm çalışanlarımızı dahil ediyoruz.