EĞİTİM ÖĞRETİM


İlke ana sınıflarında çocukların merak ve ilgilerini uyandırmak amacıyla uygun öğrenme ortamları yaratıyor, özgün eğitim-öğretim programları oluşturuyoruz.

Okul olgunluğu kavramından hareketle öğrenmede duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel becerileri göz önünde bulunduruyoruz. .

Öğrencilere bilgi aktarımını, hazır oldukları dönemde yaşlarına uygun öğretim metotlarıyla gerçekleştiriyoruz.

Ana sınıfı öğrencilerinin kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini desteklerken, toplumun bir parçası olduklarını daima hatırlamaları, sosyal hak ve kurallara saygılı olmaları konusunda çalışmalar yapıyoruz.


İlke ana sınıflarında çocukların merak ve ilgilerini uyandırmak amacıyla uygun öğrenme ortamları yaratıyor, özgün eğitim-öğretim programları oluşturuyoruz.

Okul olgunluğu kavramından hareketle öğrenmede duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel becerileri göz önünde bulunduruyoruz. .

Öğrencilere bilgi aktarımını, hazır oldukları dönemde yaşlarına uygun öğretim metotlarıyla gerçekleştiriyoruz.

Ana sınıfı öğrencilerinin kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini desteklerken, toplumun bir parçası olduklarını daima hatırlamaları, sosyal hak ve kurallara saygılı olmaları konusunda çalışmalar yapıyoruz.