İLKE VE HEDEFLERİMİZ


Her çocuğun benzersiz olduğunun bilinciyle;

 • Araştıran - sorgulayan,
 • Özgür düşünebilen,
 • Yeni öğrenmelere açık olan,
 • Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan,
 • Özgür düşünen
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Tartışabilen,
 • Yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen,
 • Kendi kültürünü bilen,
 • İş birliğine açık,
 • Paylaşımcı

bireyler yetiştirmek amacındayız. .


Her çocuğun benzersiz olduğunun bilinciyle;

 • Araştıran - sorgulayan,
 • Özgür düşünebilen,
 • Yeni öğrenmelere açık olan,
 • Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan,
 • Özgür düşünen
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Tartışabilen,
 • Yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen,
 • Kendi kültürünü bilen,
 • İş birliğine açık,
 • Paylaşımcı

bireyler yetiştirmek amacındayız. .