EĞİTİM


BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)

Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz. .

BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

3 ADIMDA BİGEM

1. Adım: ÖĞRENCİYİ TANIMA

Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA

Bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.

BİGEM İLE HERKES KAZANIYOR

BİGEM Öğrenciye Ne Kazandırır?

Bu sistem ile öğrencilerimizin bilgi düzeylerini yükseltirken, onlara nelere odaklanmaları gerektiğini, güçlü yönlerinin neler olduğunu öğretiyor; gelişimin uzun bir süreç olduğunu ve süreklilik gerektirdiğini benimsemelerini sağlıyoruz. Tüm öğrenme stillerine hitap eden sunduğumuz zenginleştirilmiş eğitim ile öğrenme sıkıcı ve zorlayıcı olmaktan çıkıyor, öğrenciye özel çalışmalar sunarak öğrencilerimizin derslere olan ilgisini en üst düzeyde tutuyoruz.

BİGEM Veliye Ne Kazandırır?

Velilerimizin çocuğunun gelişimini yakından takip etmek ve somut veriler ile onları izlemek istediğini biliyoruz. BİGEM ile velilerimizin çocuğunun zaman içerisindeki gelişimini sayısal verilerle ve öğretmenlerimizin geri bildirimleriyle izlemesine imkân tanıyoruz. Bu sistem ile velilerimizin çocuklarına doğru zamanda ve biçimde, daha bilinçli bir şekilde destek olmasını sağlıyoruz.

BİGEM Okula Neler Kazandırır?

Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz BİGEM uygulamasıyla, sadece öğrencilerimizin kazanımlarını ve gelişimlerini değil, kendi performansımızı da kontrol altında tutuyoruz. BİGEM ile topladığımız verileri sürekli kontrol ederek tüm süreçlerde bütünsel bir yaklaşımı benimsiyor, sistemde olası aksaklıklar için önlemler alıyor ve sistemimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.


BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİM MODELİ (BİGEM)

Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Bireysel Gelişim Eğitim Modeli (BİGEM) ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz. .

BİGEM kapsamında gözlem ve veriye dayalı tanıma takip sistemi ile öğrencilerimizdeki gelişimi sürekli izliyor, onların bir üst sınıfa tam donanımlı olarak geçmelerini sağlıyoruz.

3 ADIMDA BİGEM

1. Adım: ÖĞRENCİYİ TANIMA

Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve sosyo-duygusal alanlarını, bilimsel verilere dayalı test, envanter, gözlem ve görüşmeler sonucunda belirliyoruz. Bu veriler sonucunda öğrenci, öğretmen ve aileye verilen geri bildirimlerle, öğrencinin eğitim hayatı boyunca en uygun alanlara yönlendirilmesini ve sunulan eğitim ile gelişmesini sağlıyoruz.

2. Adım: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Okulun tüm alanlarının öğrenme süreçlerine dahil edildiği, disiplinler arası entegrasyonun sağlandığı ve akran öğrenmesine fırsat tanınan eğitim ortamlarımızda “gelişim odaklı” zenginleştirilmiş eğitim sunuyoruz. Eğitim teknolojilerinde en güncel yöntemleri, oyunlaştırılmış eğitim içeriklerini ve özgün kaynakları kullanarak kolay, hızlı ve kalıcı öğrenim sağlıyoruz.

3. Adım: BİREYE ÖZEL ÇALIŞMA

Bireyselleştirilmiş etüt, ödev ve çeşitli uygulamalarla öğrencinin akademik anlamda en üst seviyeye ulaşmasını hedefleyen eğitim modelimiz ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü yönlerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.

BİGEM İLE HERKES KAZANIYOR

BİGEM Öğrenciye Ne Kazandırır?

Bu sistem ile öğrencilerimizin bilgi düzeylerini yükseltirken, onlara nelere odaklanmaları gerektiğini, güçlü yönlerinin neler olduğunu öğretiyor; gelişimin uzun bir süreç olduğunu ve süreklilik gerektirdiğini benimsemelerini sağlıyoruz. Tüm öğrenme stillerine hitap eden sunduğumuz zenginleştirilmiş eğitim ile öğrenme sıkıcı ve zorlayıcı olmaktan çıkıyor, öğrenciye özel çalışmalar sunarak öğrencilerimizin derslere olan ilgisini en üst düzeyde tutuyoruz.

BİGEM Veliye Ne Kazandırır?

Velilerimizin çocuğunun gelişimini yakından takip etmek ve somut veriler ile onları izlemek istediğini biliyoruz. BİGEM ile velilerimizin çocuğunun zaman içerisindeki gelişimini sayısal verilerle ve öğretmenlerimizin geri bildirimleriyle izlemesine imkân tanıyoruz. Bu sistem ile velilerimizin çocuklarına doğru zamanda ve biçimde, daha bilinçli bir şekilde destek olmasını sağlıyoruz.

BİGEM Okula Neler Kazandırır?

Başarılı bir şekilde yürüttüğümüz BİGEM uygulamasıyla, sadece öğrencilerimizin kazanımlarını ve gelişimlerini değil, kendi performansımızı da kontrol altında tutuyoruz. BİGEM ile topladığımız verileri sürekli kontrol ederek tüm süreçlerde bütünsel bir yaklaşımı benimsiyor, sistemde olası aksaklıklar için önlemler alıyor ve sistemimizi sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.