Eğitim ve Öğretim

Akademik Gelişim Eğitim Modeli


 • MEB'In belirlediği müfredatla beraber sınava hazırlık programı bir arada gerçekleşir.
 • Eksik tamamlama ve pekiştirme etütleri 'tam öğrenme' sürecinin tamamlanması amacıyla düzenlenir.
 • Danışman öğretmen sistemi ile akademik anlamda bireysel değerlendirme, yönlendirme ve takip sağlanır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi tarafından eğitsel danışmanlık ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunulur.
 • Sanat, spor ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesi amaçlanır.

Okul Müfredatı ve Sınava Hazırlık


 • Dersler ve yazılılar MEB'in belirlediği akademik takvim doğrultusunda uygulanır.
 • Sınava hazırlık çalışmaları TEOG sınav tarihlerine göre planlanır.
 • Sınava hazırlık; dersler, etütler, birebir ve gruplar halinde yapılacak ek çalışmalarla gerçekleştirilir.
 • 8.sınıfta yoğunlaştırılmış sınava hazırlık çalışmaları uygulanır.
 • Sınava hazırlık çalışmalarında özgün ve kapsamlı kitaplar ve soru bankaları kullanılır.
 • Testler ve sınavlar ölçme değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir.
 • Genel sınavlarda öğrenciler, çok sayıda öğrenci arasında derecesini görme fırsatı yakalar.

Etkin Yöntemlerle Yabancı Dil Edinimi


 • Öğrencilerin öğrenme stillerine göre her ders görsel / işitsel / kinestetik olarak planlanır.
 • Doğal ortamlar yaratılır (drama, oyun, önemli gün aktiviteleri, öğretmen ve öğrencilerin sürekli İngilizce konuştuğu dersler...)
 • Teknolojik ve dijital ürünler kullanarak derslerin ilgi çekici ve eğlenceli olması sağlanarak öğrencinin kazanımı hızlandırılır.
 • MEB yayınlarının yanı sıra farklı ek kaynaklar kullanılır.
tam-ogrenme

Hedef Tam Öğrenme


 • Bireyselleştirilmiş eksik tamamlama ve pekiştirme etütleri öğrencinin 'tam öğrenme' sürecini tamamlaması amacıyla düzenlenir.
 • Sınavlar sonrasında yapılan kazanım bazlı analizler doğrultusunda öğrenciler eksik oldukları konularla ilgili eksik tamamlama ve pekiştirme etütlerine davet edilir.
 • Bu çalışmalarda konu anlatımları, sorularla pratik kazanma, konu pekiştirme ve tekrarlar yapılır.
 • Yazılıya yönelik eksik tamamlama ve pekiştirme etütlerinde yazılıya hazırlık çalışmaları yapılır ve öğrencinin yazılıya yönelik konuların kapsadığı kazanımları eksiksiz öğrenmesi sağlanır.
akademik-yonlendirme

Danışman Öğretmenle Akademik Yönlendirme


 • Danışman öğretmen öğrencinin bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimini izler. Öğrenci ile ilgili izlenimlerini diğer branş öğretmenleri ve rehberlik birimi ile paylaşır.
 • Öğrencinin akademik başarısı, yazılı sınav, deneme sınavları analizleri, ödev performanslarını dikkate alarak değerlendirir. Öğrenci eksiklerini tamamlaması için ödevlendirilir ve katılması gereken Eksik Tamamlama ve Pekiştirme Etütlerine yönlendirilir.
 • Öğrencinin sınav sonuçları, ödev performansı, katıldığı etüt çalışmaları kl2net Online Eğitim ve İletişim Portalı üzerinden online olarak danışman öğretmen tarafından düzenli olarak izlenir.
 • Veli ve öğrenci de dilediği zaman bu portala giriş yaparak ilgili verileri gözlemleme şansına sahiptir.
 • Danışman öğretmen öğrenci ile bireysel görüşmeler yapar. Görüşme sonucunda öğrenci ile alınan kararları ve öğrencinin mevcut durumunu düzenli olarak veli ve okul idaresi ile paylaşır.